Brødrene Hanssens Auto er en liten restaurert bensinstasjon ved Stangeby på Nøtterøy i Vestfold som er vel verdt en titt.

Den 8. oktober 2004 åpnet riksantikvar Marstein det nyrestaurerte Brødrene Hanssens Auto ved Stangeby på Nøtterøy i Vestfold.

Riksantikvaren påpekte at dette ikke var den første bensinstasjonen som var restaurert, men det var det første hele bilanlegget som var gjenskapt, med bl.a. bensinstasjon, verksted, salgslokale for nye biler, bruktbil avdeling, samt smie/støperi.

Stasjonen skulle egentlig vært revet, men en gruppe entusiaster har tatt vare på og restaurert den tilbake til dens opprinnelige utseende.

Brødrene Hanssens Auto - Et museum som bør oppleves
Den restaurerte bensinstasjonen drar deg så absolutt tilbake i tiden.

Firmaet

Firmaet ble egentlig startet allerede i 1939, men i 1946 sto et nytt bilverksted ferdig på Stangeby. Ikke lenge etter ble arbeidet med et støperi og en smie startet. Her ble det laget både båtutstyr, deler til Brita kjøkkenmaskiner og til en egenkonstruert gressklipper.

Støperiet ble for øvrig nedlagt i 1954 og samme år ble en ny bensinstasjon åpnet. Verkstedet hadde mye å gjøre, men selskapet ønsket flere bein å stå på. Salg av nye biler var derfor ønskelig og i 1951 fikk firmaet agentur for salg av Moskvitch.

Brødrene Hanssens Auto - Et museum som bør oppleves
En gammel Indian som er blitt hengt opp til utstilling rett utenfor stasjonen.

Bevaring

En gruppe innen veteranbilmiljøet i distriktet fattet interesse for anlegget og ønsket dette bevart for ettertiden. Nøtterøy kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen ble kontaktet for eventuelt å kunne komme fram til en avtale om å redde stasjonen.

Etter en lengre tids dialog frem til 2000, ga Statens vegvesen etter og i mai 2000 ble interessegruppen for å bevare og restaurere anlegget til tidligere Brødrene Hanssens Auto stiftet.

I avtalen med Statens vegvesen gis interessegruppen anledning til å restaurere bygningsmassen og til en senere begrenset bruk av anlegget. Anlegget er fortsatt Statens vegvesen sin eiendom, mens alle driftsutgifter, faste kostnader og forsikringer dekkes av interessegruppen.

Statens vegvesen har i avtalen satt en foreløpig begrensning i antall medlemmer i interessegruppen (8 til 10 personer), men har akseptert at det under restaurerings- og vedlikeholdsarbeider vil kunne oppholde seg fl ere personer på området.

Interessegruppen har også forpliktet seg til å overta anlegget hvis Statens vegvesen fi nner det mest hensiktsmessig å avhende.

Brødrene Hanssens Auto - Et museum som bør oppleves
Disse pumpene er ikke ikke i bruk, men dem er nå uansett utrolig flotte allikevel.

Restaureringsarbeidet

Så fort avtalen med Statens Vegvesen var undertegnet startet det praktiske arbeidet. Anlegget var nå i en sørgelig forfatning, alt som kunne ødelegges var ødelagt, på taket vokste det store trær og området ble av noen betraktet som en søppelplass.

Opprydding og fjerning av søppel var ikke gjort på en dag, bare fra kjelleren under verkstedet ble det fjernet åtte tonn med søppel.

Verdt en titt

Undertegnede var å besøkte stedet våren 2015 samens med trivelige MC-venner og kan så absolutt anbefale stedet for dem som vil oppleve tiden slik den var før. Eieren av stedet har stor kunnskap og omvisningen var det ikke noe å klage på.

Kilde: Norsk Oljemuseum

Kommenter gjerne artikkelen under.